Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Page / str.: 2
gora-sleza-mountain.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Page 1, Go to Page  2, 3, 4, 5, 6, 7

Góra Ślęża Sleza Mountain
znana także jako Sobótka (czyli Kupała)   also known as Sobotka (i. e. Kupala).

Wojciech Gerson Kupała, 1897 painting * obraz należy do wojennych strat kultury Polskiej  belongs to wartime losses of Polish culture.  A scene in the light of the full moon merely guessed by Zbigniew Halat. To arcydzieło sztuki zostało zrabowane podczas II wojny światowej. This masterpiece of art has been looted during the WWII. Dieses Meisterwerk der Kunst wurde während des Zweiten Weltkriegs geplündert.  Этот мастер-произведение искусства разграбили во время Второй мировой войны.
Wojciech Gerson Kupała, 1897 painting * obraz
należy do wojennych strat kultury Polskiej  belongs to wartime losses of Polish culture. A scene in the light of the full moon merely guessed by Zbigniew Halat. To arcydzieło sztuki zostało zrabowane podczas II wojny światowej. This masterpiece of art has been looted during the WWII. Dieses Meisterwerk der Kunst wurde während des Zweiten Weltkriegs geplündert.  Этот мастер-произведение искусства разграбили во время Второй мировой войны.c
Ślęża Mt Sleza Kupala Night, Midsummer, Noc Kupały, Sobótka, Kupalnocka, Palinocka, Ivan Kupala, Иван-Купала, Ночь на Ивана Купала, Купалле, Іван Купала, Kupadelné svátky, Ivanjski krijes, Ivanjdan, Ивањдан, Kupalo, Еньовден, Тајане, Mittsommerfest, Feast of St. John the Baptist Night, Noc świętojańska. Wianki festival of wreaths and the like: The Feast of Slavic adult virgins who are full of desire to offer their virginity to their  future spouses. Święto słowiańskich dorosłych dziewic przepełnionych pożądaniem ofiarowania swojego dziewictwa przyszłym małżonkom youtube
(Performance of 'Dziejba', 2013, Lesnica)


Jan Święty Chrzciciel przyszedł, więc palą sobótki
A koło nich śpiewając skaczą wiejskie młódki.
Nie znoście tych zwyczajów. Co z nas wiekiem doszło
I wiekom się ostało, trzeba by w wiek poszło.

polski poeta Jan Gawiński (ok. 1625 - ok. 1684)

SOBÓTKA - OBRZĘD PRASŁOWAŃSKI

PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE
JAN KOCHANOWSKI Z CZARNOLASU