Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 


Page / str.: 1
Page / str.: 3


gora-sleza-mountain.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Page 2, Go to Page 1,  3, 4, 5, 6, 7

Góra Ślęża Sleza Mountain
znana także jako Sobótka (czyli Kupała)   also known as Sobotka (i. e. Kupala).

"Wybór Poezyi Polskiey — Specimens of the Polish Poets with Notes and Observations on the Literature of Poland" by Sir John Bowring, (1827) zawiera fragmenty dzieła Jana Kochanowskiego "Pieśń świętojańska o Sobótce" (1586) w przekładzie na angielski. Sir John Bowring (1792 – 1872) wybitny Brytyjczyk, tłumacz narodowej literatury Słowian, od niemal dwóch wieków udostępna światu piękno i prawdziwy sens Nocy Kupały (Nocy Św. Jana Chrzciciela), której głównym obrzędem jest puszczanie wianków. W wielu cywilizacjach wianek symbolizuje dziewictwo dziewcząt i kobiet, dojrzałych do zamążpójścia, gdyż odtwarza wygląd błony dziewiczej nadmiernie rozrosłej i strzępiastej (hymen redundant and fimbriated). Wianki - kupała to święto słowiańskich dorosłych dziewic przepełnionych pożądaniem ofiarowania swojego dziewictwa przyszłym mężom. Kupala - Wianki festival of wreaths and the like: The Feast of Slavic adult virgins who are full of desire to offer their virginity to their future spouses. Panna IV: Tę nadzieję mam o tobie, Że mię też masz za co sobie: And may I hope thou dost not deem Me worthless of thy heart’s esteem; That thou wilt hear my passion’s tone, And recompense it with thine own? Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Dziewiczy wianek - błona dziewicza, nadmiernie rozrosła, strzępiasta. Virginal wreath: the hymen redundant and fimbriated.
Fine Art Photography by Zbigniew Halat
"Wybór Poezyi Polskiey — Specimens of the Polish Poets with Notes and Observations on the Literature of Poland" by Sir John Bowring, (1827) zawiera fragmenty dzieła Jana Kochanowskiego "Pieśń świętojańska o Sobótce" (1586) w przekładzie na angielski. Sir John Bowring (1792 – 1872) wybitny Brytyjczyk, tłumacz narodowej literatury Słowian, od niemal dwóch wieków udostępna światu piękno i prawdziwy sens Nocy Kupały (Nocy Św. Jana Chrzciciela), której głównym obrzędem jest puszczanie wianków. W wielu cywilizacjach wianek symbolizuje dziewictwo dziewcząt i kobiet, dojrzałych do zamążpójścia, gdyż odtwarza wygląd błony dziewiczej nadmiernie rozrosłej i strzępiastej (the hymen redundant and fimbriated). Wianki - kupała to święto słowiańskich dorosłych dziewic przepełnionych pożądaniem ofiarowania swojego dziewictwa przyszłym mężom. Kupala - Wianki festival of wreaths and the like: The Feast of Slavic adult virgins who are full of desire to offer their virginity to their future spouses.
Panna IV:
Komum ja kwiateczki rwała,
A ten wianek gotowała?
Tobie, miły, nie inszemu,
Któryś sam mił sercu memu.

Włóż na piękną głowę twoją
Tę rozkwitłą pracą moję;
A mnie samę na sercu miej,
Toż i o mnie sam rozumiej.

Żadna chwila ta nie była,
Żebych cię z myśli spuściła;
I sen mię prace nie zbawi,
Śpię, a myślę, by na jawi.

Tę nadzieję mam o tobie,
Że mię też masz za co sobie:
Ani wzgardzisz chucią moją,
Ale mi ją oddasz swoją.

Tego zataić nie mogę,
Co mi w sercu czyni trwogę;
Wszytki tu wzrok ostry mają
I co piękne, dobrze znają.

Prze Bóg, siostry, o to proszę,
Niech tej krzywdy nie odnoszę,
By mię która w to tknąć miała,
O com sie ja utroskała.

O wszelako inszą szkodę
Łacno przyzwolę na zgodę;
Ale kto mię w miłość ruszy,
Wiecznie będzie krzyw mej duszy!
The fairest flow’rets of the mead
I wreathe in garlands for thy head, —”
For thee, for none but thee, who art
The very empress of my heart.

O place upon thy graceful brow
The blooming wreath I offer now,
So let me in thy bosom rest
As thou dost dwell within my breast.

There’s not a moment but doth bring
Thy memory upon its wing;
Sleep cannot drive thy thoughts from me,
For when I sleep I dream of thee.

And may I hope thou dost not deem
Me worthless of thy heart’s esteem;
That thou wilt hear my passion’s tone,
And recompense it with thine own?

But O! my tongue cannot conceal
The thoughts, the fears, the doubts I feel —
That other longing eyes may stray
O’er charms so beautiful, so gay.

O maiden! if those charms are mine,
Veil, veil from all those charms of thine;
For it were madness should they mov6
Other impassion’d youths to love.

All other ills I’ll calmly share, —”
Injury and insult I can bear ;
But not to see another dwell
In thine eyes’ sunshine, — that were hell.


Wybór Poezyi Polskiey — Specimens of the Polish Poets with Notes and Observations on the Literature of Poland by Sir John Bowring, (1827) na stronie tytułowej zawiera następujące przesłanie.
Narody nie gasną
Lecz i za mogilą
Maia bytnosc iasną
Cnót i nauk siłą.

Sir John Bowring (1792 – 1872) wybitny Brytyjczyk, tłumacz literatury narodów słowiańskich, pomimo nieodpłaconych zasług dla narodu polskiego pod zaborami,  nie doczekał się nawet swojego biogramu w Wikipedii po polsku. Hańba ludziom odpowiedzialym za przetrwanie naszego dziedzictwa kulturowego w dobie internetu.
***
Wianki puszczają dziewczęta na każdą wodę, szczególniej na bieżącą. Ta prędzej za mąż wyjdzie, której wianek rychlej przez czatujących chłopców zostanie porwany. Rys geografii Królestwa Polskiego skreślił K. Krynicki, wyd. 1902