Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 


Page / str.: 2
Page / str.: 4


gora-sleza-mountain.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Page 3, Go to Page 1, 2,  4, 5, 6, 7

"Wigilia ś-go Jana (24 czerwca) łączy się z dniem najdłuższym, gdy słońce doszło najwyższej swojej potęgi. Liczne musiały być w tym czasie pogańskie obrzędy, z których pozostały dotąd sobótki, puszczanie wianków, majenie domów i inne. Sobótki są to pozapalane stosy słomy, gałęzi lub beczki smoły, wkoło których zebrana młodzież śpiewa pieśni i tańczy, a niekiedy parami przez ogień przeskakuje. Ogień wyobraża palące, piekące słońce. Cała uroczystość odbywa się późnym wieczorem.

Na Litwie, Rusi, w Czechach przepędzają przez ogień bydło, co ma pomagać przeciw rozmaitym chorobom.

Wianki puszczają dziewczęta na każdą wodę, szczególniej na bieżącą. Ta prędzej za mąż wyjdzie, której wianek rychlej przez czatujących chłopców zostanie porwany.

Podług ludowego wierzenia, tejże nocy, z 24 na 25 czerwca, zakwita po lasach paproć błyszczącym, jako gwiazda, kwiatem, a kto go znajdzie, przed tym odkryją się zawarte pod ziemią i t. p. skarby. Że paproć kwitnie, tego dowiedli uczeni (Polacy: Sumiński i Strasburger), ale kwitnie niekoniecznie w wigilię ś-go Jana, przytem nie gwiaździstym kwiatem, lecz innym, wcale niepozornym i cudownych własności nieposiadającym. Sobótki odprawiają się na kształt pogańskiej uroczystości Kupały. W Lubelskiem bywa to pod jesień, gdy już wszystkie zboża sprzątnięto." Rys geografii Królestwa Polskiego skreślił K. Krynicki, wyd. 1902
Wianki w zachodniej Galicyi. Rysunek i układ Fałata Tygodnik Ilustrowany, nr 339, z dn. 24 VI 1882, s.392.
Wianki w zachodniej Galicyi. Rysunek i układ Fałata. The Wreaths Festivities in Western Galicia drawn and arranged by Fałat. Tygodnik Ilustrowany, nr 339, z dn. 24 VI 1882, s.392.

Julian Fałat  Na wiosnę In Spring, 1906 Julian Fałat (30 lipca 1853 Tuligłowy koło Lwowa, Zachodnia Galicja - 9 lipca 1929  Bystra Śląska) mawiał: "Polska sztuka powinna przekazać naszą historię i naszą wiarę, nasze zalety, jak również nasze wady; musi być kwintesencją naszej ziemi, naszego nieba i naszych ideałów". Julian Fałat (30 July 1853 Tuligłowy near Lwów, Western Galicia - 9 July 1929  Bystra Śląska)  used to say: "Polish art ought to convey our history and our beliefs, our qualities as well as our defects; it must be the quintessence of our soil, our sky, and our ideals."
Julian Fałat  Na wiosnę In Spring, 1906
Julian Fałat (30 lipca 1853 Tuligłowy koło Lwowa, Zachodnia Galicja - 9 lipca 1929  Bystra Śląska) mawiał: "Polska sztuka powinna przekazać naszą historię i naszą wiarę, nasze zalety, jak również nasze wady; musi być kwintesencją naszej ziemi, naszego nieba i naszych ideałów". Julian Fałat (30 July 1853 Tuligłowy near Lwów, Western Galicia - 9 July 1929  Bystra Śląska) used to say: "Polish art ought to convey our history and our beliefs, our qualities as well as our defects; it must be the quintessence of our soil, our sky, and our ideals."

.
Zachód słońca pomiędzy Ślężą (po prawej) i Radunią (po lewej) poprzedzający Noc Świętojańską przesilenia letniego, sen nocy letniej.  Pewne nostalgiczne wspomnienia na cześć rdzennego słowiańskiego plemienia Ślężan szukających kwiatu paproci na Górze Ślęży, na Śląsku Polskim. Sunset between Mt Sleza (right) and Mt Radunia (left) preceding the St John's night - summer - solstice - midsummer night's dream. Some nostalgic reminescences in honour of the Slezan indigenous Slavic tribe searching for the fern flower at Sleza Mountain, Polish Silesia. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.