Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Idź do / Go to

Strona / Page: 2
gora-sleza-mountain.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Strona 1, Idź do str.   2


Góra Ślęża - Śląska Góra Ślęża
Misterium Świętej Filomeny w Gniechowicach AD 2016, dokładnie po 24 godzinach od sceny chrztu - nad ocalonym kościołem p. w. Nawiedzenia NMP na Górze Ślęży pojawił się obłok w kształcie ryby. Przypadek to, czy znak od Boga? Św. Filomena, dziewica i męczennica - patronka końca czasów.
Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r., od godz. 15.19 scena chrztu przyszłej świętej, w roli kapłana ks. Jarosław Wawak, proboszcz parafii p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, na północny wschód of Góry Ślęży. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r., od godz. 15.19 scena chrztu przyszłej świętej, w roli kapłana ks. Jarosław Wawak, proboszcz parafii p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, na północny wschód of Góry Ślęży. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Ryba Jezusa, tajemny znak ryby używany przez chrześcijan pierwszych wieków, odnoszący się do chrztu, obecnie chrześcijański znak życia, to akrostych, czyli słowo z pierwszych liter wielu wyrazów składających się tu na słowo “ryba” w języku greckim "ichthys" od Iesous Christós, Theou Hyiós, Sotér, pol. Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel.
Ryba Jezusa, tajemny znak ryby używany przez chrześcijan pierwszych wieków, odnoszący się do chrztu, obecnie chrześcijański znak życia, to akrostych, czyli słowo z pierwszych liter wielu wyrazów składających się tu na słowo “ryba” w języku greckim "ichthys" od Iesous Christós, Theou Hyiós, Sotér, pol. Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. błok w kształcie ryby pojawił się 7. sierpnia 2016 r., o godz. 15.19 nad ocalonym kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęży, sfotografowany z Łąki Sulistrowickiej na południowy zachód od szczytu Góry Ślęży. Przypadek to, czy znak od Boga? Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Obłok w kształcie ryby pojawił się 7. sierpnia 2016 r., o godz. 15.19 nad ocalonym kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęży, sfotografowany z Łąki Sulistrowickiej na południowy zachód od szczytu Góry Ślęży. Przypadek to, czy znak od Boga?

Gniechowice po drodze z Wrocławia do Świdnicy, na północny wschód od Góry Ślęży. Ślęża, Maryjna Góra Pokoju.
Gniechowice po drodze z Wrocławia do Świdnicy, na północny wschód od Góry Ślęży. Ślęża, Maryjna Góra Pokoju.