Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Go to Page
 Idź do strony

2gora-sleza-mountain.com

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens Слеза - Марийная Гора Мира Śląsk Polska Silesia Poland Slesia Polonia Slezsko Polsko Schlesien Polen Силезия Польша Towarzystwo Ślężańskie The Slezan Society
Sulistrowiczki - Sulistrowice - Sobótka - Wrocław - Warszawa

 
SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE
Page 1,  Go to Page  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ludzie zostali stworzeni do wyższych celów niż zabijanie, nienawidzenie, niszczenie. People were created for a higher purpose than killing, hating, destroying. La gente sono stati creati per uno scopo superiore a uccidere, odiare, rovinare. Lidé byly vytvořeny pro vyšší cíle, než zabíjet, nenávidět, ničit. Die Leute waren für einen höheren Zweck, als zu töten, zu hassen, zu zerstören erstellt. Люди были созданы для более высокой цели, чем убиение, ненавидение, уничтожание. Fine art photography by Zbigniew Halat
Fine art photography by Zbigniew Halat

Rzymskokatolicki Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży, kościół pomocniczy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, Archidiecezja Wrocławska. Roman Catholic Church of the Visitation of The Most Holy Virgin Mary on Mount Sleza, an auxiliary church in the Roman Catholic Parish of The Most Sacred Heart of Jesus in Sulistrowice, The Archdiocese of Wroclaw
księża koncelebrujący Mszę Św. rekonsekracyjną bp Ignacy Dec, abp. Józef Kupny, prał. Ryszard Staszak Rzymskokatolicki kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży uratowany przed zniszczeniem. Rekonsekracja odbudowanego kościoła 1. maja, 2015 od godz. 14.00 Římskokatolický kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie na hoře Sleza zachráněn před zničením. Rekonsekrace zrestaurovaného kostela 1 května 2015, hodin 14.00. Römisch-katholische Kirche der Heimsuchung der Heiligsten Jungfrau Maria auf dem Berg Sleza vor der Zerstörung gerettet. die Neuweihe der renovierten Kirche 1. Mai 2015 Stunden 14.00. sleza-marian-peace-mount.com
PT księża koncelebrujący Mszę Św. rekonsekracyjną:
bp Ignacy Dec, abp Józef Kupny, prał. Ryszard Staszak

Rzymskokatolicki kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży uratowany przed zniszczeniem. Rekonsekracja odbudowanego kościoła 1. maja, 2015.

Římskokatolický kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie na hoře Sleza zachráněn před zničením. Rekonsekrace zrestaurovaného kostela 1 května 2015.

Römisch-katholische Kirche der Heimsuchung der Heiligsten Jungfrau Maria auf dem Berg Sleza vor der Zerstörung gerettet. die Neuweihe der renovierten Kirche 1. Mai 2015.

Ludzie zostali stworzeni do wyższych celów niż zabijanie, nienawidzenie, niszczenie.

People were created for a higher purpose than killing, hating, destroying.

La gente sono stati creati per uno scopo superiore a uccidere, odiare, rovinare.

Lidé byly vytvořeny pro vyšší cíle, než zabíjet, nenávidět, ničit.

Die Leute waren für einen höheren Zweck, als zu töten, zu hassen, zu zerstören erstellt.

Люди были созданы для более высокой цели, чем убиение, ненавидение, уничтожание.

Ks. prałat dr Ryszard Staszak zaprasza na Spotkanie Młodych Archidiecezji Wrocławskiej, 26. września 2015, Góra Ślęża. na youtube
Ks. prałat dr Ryszard Staszak zaprasza na Spotkanie Młodych Archidiecezji Wrocławskiej, 26. września 2015, Góra Ślęża. na youtube
Fr prelate dr Ryszard Staszak, pastor of the parish, Fr Jakub Bartczak, parochial vicar just assigned, 1st Meeting of Young Catholics,  Sulistrowiczki, Sleza Mt, Wroclaw Area, Poland,  September 26, 2015. Ks. prałat dr Ryszard Staszak, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, ks. Jakub Bartczak, do tejże parafii nowo przydzielony wikariusz,  I  Spotkanie Młodych, Sulistrowiczki, Góra Ślęża, 26 września 2015 on youtube
Fr prelate dr Ryszard Staszak, pastor of the parish,

Fr Jakub Bartczak, parochial vicar just assigned,
1st Meeting of Young Catholics, Sulistrowiczki, Sleza Mt, Wroclaw Area, Poland,  September 26, 2015.
Ks. prałat dr Ryszard Staszak, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, ks. Jakub Bartczak, do tejże parafii nowo przydzielony wikariusz,  I Spotkanie Młodych, Sulistrowiczki, Góra Ślęża, 26 września 2015
on youtube
Oddajmy Bogu chwałę! Kto ma wiarę - ręce w górę! Chrystus jest królem! Chrystus jest panem!  Let's give God the glory! Who has faith - hands up! Christ is king! Christ is Lord! on youtube
Oddajmy Bogu chwałę! Kto ma wiarę - ręce w górę! Chrystus jest królem! Chrystus jest panem!
Let's give God the glory! Who has faith - hands up! Christ is king! Christ is Lord! on youtube
Uwierz, życie jest pięknym momentem! Człowieku, czytaj Pismo Święte! Believe that life is a beautiful moment! Man, read the Holy Scriptures! on youtube
Uwierz, życie jest pięknym momentem! Człowieku, czytaj Pismo Święte! Believe that life is a beautiful moment! Man, read the Holy Scriptures! on youtube
Fr Jakub (Kuba) Bartczak and Olimpia Szafranska with Gate of Heaven Christian Beat Band from Wroclaw, Poland, Sulistrowiczki Mt Sleza Performance @ The 1st Meeting of Young Catholics, September 26, 2015, God Loves You, Bóg cię kocha. on youtube The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person  dedicated to St John Paul II
Fr Jakub (Kuba) Bartczak and Olimpia Szafranska with Gate of Heaven Christian Beat Band from Wroclaw, Poland, Sulistrowiczki Mt Sleza Performance @ The 1st Meeting of Young Catholics, September 26, 2015, God Loves You, Bóg cię kocha.
on youtube
The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person  dedicated to St John Paul II