Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Go to Page
 Idź do strony
1 lub/or 3

gora-sleza-mountain.com

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace

Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens Слеза - Марийная Гора Мира

Śląsk Polska Silesia Poland Slesia Polonia Slezsko Polsko Schlesien Polen Силезия Польша
Towarzystwo Ślężańskie The Slezan Society Sulistrowiczki - Sulistrowice - Sobótka - Wrocław - Warszawa

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE
Page 2,  Go to Page 1,  3, 4, 5, 6, 7, 8

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju,  Sleza - The Marian Mountain of Peace, Sleza - La Montagna Mariana della Pace  Sleza - Mariánská Hora Míru, Sleza - Die Marian Berg des Friedens, Слеза - Марийная Гора Мира Śląsk Polska Silesia Poland Slesia Polonia Slezsko Polsko Schlesien Polen Силезия Польша

The Catholic Church is a Force for Love and Peace in the World


The Catholic Church is a Force for Love and Peace in the World:  His Excellency archbishop Jozef  Kupny and the prelate fr. Ryszard Staszak immersed in conversation before joining the faithful to historic Holy Mass on the top of the Sleza Mt,  June 1, 2014
His Excellency archbishop Jozef  Kupny, the prelate fr. Ryszard Staszak immersed in conversation before joining the faithful to historic Holy Mass on the top of the Sleza Mt,  June 1, 2014


youtube: Ks. Ryszard Staszak zaprasza na uroczystość rekonsekracji kościoła na Ślęży 1. maja 2015

1. MAJA 2015
Ks. prałat dr Ryszard Staszak zaprosił na uroczystość
rekonsekracji  odbudowanego
kościoła p.w. Nawiedzenia Naświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży.
Mszy Świętej przewodniczył
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski.
Program artystyczny wypełniły zespoły "Dolnoślązacy" i "Zayazd"