Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Go to Page
 Idź do strony
2 lub/or 4

gora-sleza-mountain.com

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace

Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens Слеза - Марийная Гора Мира

Śląsk Polska Silesia Poland Slesia Polonia Slezsko Polsko Schlesien Polen Силезия Польша
Towarzystwo Ślężańskie The Slezan Society Sulistrowiczki - Sulistrowice - Sobótka - Wrocław - Warszawa

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE
Page 3,  Go to Page 1, 2,   4, 5, 6, 7, 8

Zdewastowany i splądrowany kościół p. w. Nawiedzemia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży nie mógł pełnić funkcji sakralnych. Wierni gromadzili się na równi szczytowej pod ołtarzem polowym posadowionym na schodach prowadzących do świątyni w krótkim czasie bezkarnie zrujnowanej, pomimo iż stanowi ona dziedzictwo narodowe o tradycji sięgającej XII wieku.
Zdewastowany i splądrowany kościół p. w. Nawiedzemia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży nie mógł pełnić funkcji sakralnych. Wierni gromadzili się na równi szczytowej pod ołtarzem polowym posadowionym na schodach prowadzących do świątyni w krótkim czasie bezkarnie zrujnowanej, pomimo iż stanowi ona dziedzictwo narodowe o tradycji sięgającej XII wieku.

Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski 1. czerwca 2014 r.  przewodniczył Eucharystii sprawowanej na szczycie Góry Ślęży. W źródłach liczącej bez mała tysiąc lat historii Góry Ślęży nie odnaleziono zapisów dotyczących odprawienia Mszy Świętej na szczycie Góry Ślęży przez hierarchę Kościoła tej rangi. Arcybiskupów uznaje się za następców świętych apostołów. Arcybiskupów metropolitalnych w Polsce jest 15, według ostatnich danych -  508 na całym świecie. Ks. prałat Ryszard  Staszak, który podjął się ocalenia kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży, w osobie Metropolity Wrocławskiego zawsze znajdował niezwykłe wsparcie.
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski 1. czerwca 2014 r.  przewodniczył Eucharystii sprawowanej na szczycie Góry Ślęży. W źródłach liczącej bez mała tysiąc lat historii Góry Ślęży nie odnaleziono zapisów dotyczących odprawienia Mszy Świętej na szczycie Góry Ślęży przez hierarchę Kościoła tej rangi. Arcybiskupów uznaje się za następców świętych apostołów. Arcybiskupów metropolitalnych w Polsce jest 15, według ostatnich danych -  508 na całym świecie.
Ks. prałat Ryszard  Staszak, który podjął się ocalenia kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży, w osobie Metropolity Wrocławskiego zawsze znajdował niezwykłe wsparcie i ochronę przed prześladowcami Kościoła, o czym wielokrotnie wspominał podczas wystąpień publicznych.