Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Go to Page
 Idź do strony
3 lub/or 5

gora-sleza-mountain.com

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace

Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens Слеза - Марийная Гора Мира

Śląsk Polska Silesia Poland Slesia Polonia Slezsko Polsko Schlesien Polen Силезия Польша
Towarzystwo Ślężańskie The Slezan Society Sulistrowiczki - Sulistrowice - Sobótka - Wrocław - Warszawa

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE
Page 4,  Go to Page 1, 2, 3,   5, 6, 7, 8

JE ks. abp Józef Kupny podczas historycznej Eucharystii sprawowanej na szczycie Góry Ślęży, 1. czerwca 2014 r.
JE ks. abp Józef Kupny podczas historycznej Eucharystii sprawowanej na szczycie Góry Ślęży, 1. czerwca 2014 r.
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski i Marysia Sokołowska, lat 17, którą przedstawia z prośbą o błogosławieństwo ks. Bolesław Lasocki, sędzia Metropolitalnego Sądu Duchownego. We wnęce nad schodami tablica upamiętniająca prorocze słowa poety Romana Zmorskiego wpisane w 1848 r. do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży "Na słowiańskiej góry szczycie pod jasną nadziei gwiazdą zapisuję wróżby słowa wróci - wróci w stare gniazdo stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie".
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski i Marysia Sokołowska, lat 17, którą przedstawia z prośbą o błogosławieństwo ks. Bolesław Lasocki, sędzia Metropolitalnego Sądu Duchownego.
We wnęce nad schodami tablica upamiętniająca prorocze słowa poety Romana Zmorskiego wpisane w 1848 r. do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży "Na słowiańskiej góry szczycie pod jasną nadziei gwiazdą zapisuję wróżby słowa wróci - wróci w stare gniazdo stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie".
Przed Panną z Rybą na Ślęży: 2014 Marysia Sokołowska Ave Maria; 2015 Pielgrzymka NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 1. czerwca 2014: Po Mszy Świętej pod kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny siedemnastoletnia Marysia Sokołowska śpiewa Ave Maria (łac. Zdrowaś Mario) pod figurą Panny z Rybą sprzed 2 300 lat. Spróbuj zaśpiewać razem z Marysią. Oto tekst: Avé María, grátia pléna, Dóminus técum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus. Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen. 1. maja 2015: Na Mszę Świętą rekonsekracyjną do kościoła  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  pielgrzymują ludzie pracy prowadzeni przez dolnośląską NSZZ "Solidarność". Na przedzie poczet honorowy z krzyżem i flagą maryjną. Sprawowaniu obydwu Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski.   "Kiedyś szukano tu Boga - dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają" - ks. prałat dr Ryszard Staszak o Górze Ślęży.  Ślęża - Maryjna Góra Pokoju  http://sleza-marian-peace-mount.com/
Od 3. maja 2015 nowy film na youtube składający się z dwóch części logicznie ze sobą powiązanych.
https://www.youtube.com/watch?v=oWGk53R0FyA

Przed Panną z Rybą na Ślęży:
2014 Marysia Sokołowska Ave Maria; 2015 Pielgrzymka NSZZ SOLIDARNOŚĆ.


1. czerwca 2014:
Po Mszy Świętej pod kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
siedemnastoletnia Marysia Sokołowska śpiewa Ave Maria (łac. Zdrowaś Mario)
pod figurą Panny z Rybą sprzed 2 300 lat.


1. maja 2015
Na Mszę Świętą rekonsekracyjną do kościoła  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymują ludzie pracy prowadzeni przez dolnośląską NSZZ "Solidarność".
Na przedzie poczet honorowy z krzyżem i flagą maryjną.

Sprawowaniu obydwu Eucharystii przewodniczył
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski.

"Kiedyś szukano tu Boga - dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
 - ks. prałat dr Ryszard Staszak o Górze Ślęży.