Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew HalatGo to Page
 Idź do strony
4 lub/or 6


gora-sleza-mountain.com

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace

Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens Слеза - Марийная Гора Мира

Śląsk Polska Silesia Poland Slesia Polonia Slezsko Polsko Schlesien Polen Силезия Польша
Towarzystwo Ślężańskie The Slezan Society Sulistrowiczki - Sulistrowice - Sobótka - Wrocław - Warszawa

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE
Page 5,  Go to Page 1, 2, 3, 4,   6, 7, 8

Jan Matejko: Piotr Włast Dunin sprowadza cystersów do Polski, 1888. Muzeum Narodowe we Wroclawiu. Piotr Wlast Dunin brings the Cisterian Monks to Poland, 1888. National Museum in Wroclaw, Poland. (wydarzylo sie wkrotce po 1109r.; it happened soon after AD 1109). Fine art photography by Zbigniew Halat.
Jan Matejko: Piotr Włast Dunin sprowadza cystersów do Polski, 1888.
 Piotr Wlast Dunin brings the Cisterian Monks to Poland, 1888.
(wydarzylo sie wkrotce po 1109r.; it happened soon after AD 1109)
Muzeum Narodowe we Wroclawiu.
National Museum in Wroclaw, Poland.
 Fine art photography by Zbigniew Halat.

\

W centrum obrazu, na tronie siedzi potężny mężczyzna w podeszłym już wieku, odziany w szaty królewskie, trzyma w ręku klucz, który podaje opatowi w cysterskim habicie. Brodata twarz osłania cień przeżyć które musiały go spotkać. Jedno widoczne oko pokryte jest bielmem, tak jakby był niewidomym. Obok, po prawej stronie siedzącego mężczyzny wpatrzona w niego młoda kobieta. Niedaleko niej stoi biskup z rozłożonymi rękoma w których trzyma pastorał w lewej i kadzidło w prawej, do którego diakon sypie bursztyn. W X w. przyjmuje się zwyczaj okadzania ołtarza podczas poświęcenia kościoła, później zwyczaj ten wejdzie do liturgii przygotowania darów. Piękna jest symbolika spalającego się kadzidła które samo stoi na postumencie. Dym z tego kadzidła w nienaturalny sposób się załamuje i leci prosto do rycerza siedzącego nad rannym, chorym pielgrzymem. Ten rycerz – zakonnik odziany jest w biały płaszcz z czerwonym krzyżem. Tuż za nim stoi uzbrojony rycerz, który w ręce dzierży tarczę z czerwonym Gryfem, herbem Gryfitów. Naprzeciwko niego, wpatrzony gdzieś w przyszłość, jedną ręką opartą o filar stoi Budowniczy Kościoła. Budowniczy przyciska do piersi Cyrkiel i Węgielnicę. Za mężczyzną dającym opatowi klucz stoi rycerz z powiewającą flagą na której znajduje się biały łabędź na czerwonym tle.
Komentarz Matejki do tego obrazu (został przesłany przez artystę Jerzemu Dunin-Borkowskiemu) zaginął jednak wraz z całym archiwum rodziny Dunin-Borkowskich w czasie I Wojny Światowej. (więcej)

We wnętrzu kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży, 1. maja 2015: Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski i ks. prałat Ryszard Staszak przed kopią obrazu Jana Matejki "Piotr Włast Dunin sprowadza cystersów do Polski" upamiętniającego niezwykłe życie i dzieło fundatora pierwszego kościoła na szczycie Ślęży - Piotra Włosta, największego spośród Ślązaków.
We wnętrzu kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży, 1. maja 2015: Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski i ks. prałat Ryszard Staszak przed kopią obrazu Jana Matejki "Piotr Włast Dunin sprowadza cystersów do Polski" upamiętniającą niezwykłe życie i dzieło fundatora pierwszego kościoła na szczycie Ślęży - Piotra Włosta, największego spośród Ślązaków.
JE abp Józef Kupny w dniu 1. maja 2015 przewodniczył sprawowaniu Eucharystii podczas uroczystości rekonsekracji kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęży, ocalonego przez ks. prał. Ryszarda Staszaka przed zniszczeniem. Wypełniając ceremoniał liturgiczny Jego Ekscelencja dokonał m.i. namaszczenia i okadzenia ołtarza. Pierwszy drewniany kościół na szczycie Ślęży postawili kanonicy regularni św. Augustyna w I połowie XII w., których z  z Arrovaise w Flandrii sprowadził na Ślężę Piotr Włostowic wkrótce po zwycięstwie Bolesława Krzywoustego w bitwie na Psim Polu (1109), po roku 1121 roku, najprawdopodobniej w latach 1138-1145. Pierwszy kościół był konsekrowany pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i powstał w tym samym czasie, co kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu, również z fundacji  Włostowiców i z przeznaczeniem dla kanoników regularnych (prof. Grzegorz Domański).

Najpotężniejszy wśród plemienia Ślężan ród Łabędziów jest w posiadaniu
Góry Ślęży z bardzo gęsto zaludnionym obszarem przyległych żyznych ziem
i licznymi kamieniołomami pozyskującymi surowiec
do wytwarzania kamieni żarnowych
(sklady nieobrobionych płyt granitowych
znaleziono w Górce i Chwałkowie)
oraz
kluczowych miejsc we Wrocławiu:
prawobrzeżnego Ołbina, Wyspy Piaskowej i lewego brzegu Odry,
leżących na starodawnym szlaku hadlowym
i skupiających główne funkcje miasta (targowisko, jatki, karczmy)
a także Trzebnicy z przyległościami i wielu innych posiadłości

Na świat przychodzi Piotr (Pietrek),
największy spośród Ślązaków

Piotr Włost z żoną Marią
Piotr Włostowic (1080-1153)
z żoną Marią, córką wielkiego
księcia kijowskiego,
praprawnuczką św. Włodzimierza
Chrzciciela Rusi Kijowskiej
i prapraprawnuczką
cesarza Bizancjum
Romana II Porfirogenety
Rodowity Ślązak
Piotr syn Włosta, czyli Włostowic,
z rodu Łabędziów plemienia Ślężan
należy do Panteonu Chwały
Państwa Polskiego
jako zwycięski dowódca wojsk,
gromiących wrogów Polski,
genialny polityk,
zdolny administrator,
niezłomny Polak,
kierujący się zawsze
interesem Polski,
teść i sojusznik
 księcia Jaksy z Kopanicy  
(obecnie Koepenick w Berlinie),
niezrównany budowniczy
Polski na Śląsku,
grzeszny, ale zdolny do
przyjęcia surowej pokuty,
dzięki której Śląsk rozkwitł
wspaniałymi budowlami,
chrześcijańską religią i kulturą,
protoplasta rodu Dunininów
herbu Łabędź, jednego
z nastarszych rodów szlacheckich
Polski wywodzących się ze Śląska