Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Idź do
str.: 2 str.: 4

gora-sleza-mountain.com

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ
Strona: 3, idź do strony
1
, 2,   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Przy szlaku czerwonym można podziwiać dwie pradawne rzeźby:
 panna (dziewica) z rybą i niedźwiedź

Góra Ślęża: ślężańskie rzeźby kultowe na wys. 520 m n.p.m. przy szlaku czerwonym z Sobótki na szczyt Ślęży Panna z rybą i niedzwiedź  Góra Ślęża: Panna z rybą - odkryta powyżej pasa prawie płaska postać kobieca, dorosła do macierzyństwa dziewica z symbolem czystości i płodności. Wykonana ze ślężańskiego granitu rzeźba datowana na wczesne średniowiecze znana jako Panna z Rybą wzmiankowana w 1209r. jako "lapis petrey", opisana w 1736 dra Gottfrieda Heinricha Burgharta w "Iter Sobothicum..." przedstawia odkrytą powyżej pasa kobiecą postać z dużą rybą. Według prof. Grzegorza Domańskiego może być to Slenz (Ślęż lub Slęz) - słowiańskie bóstwo wody. Już wcześniej prof. Władysław Semkowicz w "Góra Sobótka i jej zabytki polskie w 1933r. pisał: "Panna z rybą" przedstawia może jakieś żeńskie bóstwo wodne z rybą jako swym atrybutem" Od zarania dziejów woda jest symbolem czystości i płodności.
Panna z rybą -  postać kobieca, dorosła do macierzyństwa dziewica z symbolem czystości i płodności, wielką rybą (jesiotr z Odry). Ukośny krzyż w czasach Piotra Włostowica był znakiem granicznym wykuwanym w kamieniach.
Marysia Sokołowska, lat 17, przed rzeźbą “panna z rybą” dokumentującą szacunek okazywany na Górze Ślęży dziewczetom i młodym kobietom już w IV - III w. przed narodzeniem Chrystusa.
Marysia Sokołowska, lat 17, przed rzeźbą “panna z rybą” dokumentującą szacunek okazywany na Górze Ślęży dziewczętom i młodym kobietom już w IV - III w. przed narodzeniem Chrystusa.

Marysia Sokołowska, lat 17, śpiewa Ave Maria Bach Gounod (bez akompaniamentu) przed rzeźbą “panna z rybą” na Górze Ślęży 1. czerwca 2014_all_rights_reserved_silesian.eu
Od 3. maja 2015 nowy film na youtube składający się
 z dwóch części logicznie ze sobą powiązanych.

Przed Panną z Rybą na Ślęży:
2014 Marysia Sokołowska Ave Maria;
2015 Pielgrzymka NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
na youtube
Spróbuj zaśpiewać po łacinie
Zdrowaś Mario
razem z Marysią. Oto tekst:

Avé María, grátia pléna,
Dóminus técum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus.

Sáncta María, Máter Déi,
óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen