Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Idź do
str.: 7  str.: 9
gora-sleza-mountain.com

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ
Strona: 8, idź do strony
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   9, 10, 11, 12, 13

dr Zbigniew Hałat, fotografia artystyczna
Felietony w Radio Maryja ilustrowane od roku 2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Felieton w Radio Maryja,  6. czerwca, 2014  (c.d. z poprzedniej strony)

Pamiętając niedawną pielgrzymkę papieża Franciszka do Ziemi Świętej, możemy łatwo dostrzec, jak wielkiej sprawy Chalil Dżubran był prekursorem. Idea wzajemnej miłości, niestety, zbyt często wymaga za wiele poświęceń od zwykłego człowieka z jego naturalnymi emocjami, uzasadnionym poczuciem krzywdy, chęcią odwetu za niesprowokowany atak, gotowością do krwawej zemsty. Darem szczególnej łaski jest miłość krusząca rozliczne mury nienawiści, wrogości, niechęci, braku sympatii, takie jak mur apartheidu o docelowej długości 700 km w Jerozolimie, czy też ściana szyderstw z naszej wiary oddzielająca płatników abonamentu telewizyjnego od antykatolickiej dyktatury w Polsce. O łaskę przebaczenia prześladowcom, wszyscy katolicy zapewne gorliwie się modlą, co oczywiście nie znaczy, że wszyscy automatycznie ją uzyskują.

Piękno nie jest w twarzy, piękno jest światłem serca.” pisał Chalil Dżubran. A kim są uczniowie Chrystusa? W Kazaniu na Górze wg Ewangelii Św. Mateusza (Mt 5:1-48) Chrystus określił zadania uczniów:

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

A więc piękno nie jest w twarzy, piękno jest światłem serca, a chrześcijanie są światłem świata. Tym samym piękno jako światło serca każdego chrześcijanina jest światłem świata. Piękno twarzy i innych okolic ciała jest subiektywne. Standardy piękna fizycznego zmieniają się w czasie i przestrzeni, co łatwo dostrzec, oglądając dzieła sztuk plastycznych od czasów prehistorycznych do chwili obecnej, choć istnieje pewien trwały kanon urody, którego elementy można sobie na jakiś czas zakupić w gabinecie chirurga plastycznego. Osoby cieszące się urodą za darmo, zawdzięczają ją korzystnej konstelacji genów po rodzicach, co nie jest ich własną zasługą. Co innego piękno będące światłem serca, czyli piękno moralne zwięźle zdefiniowane przez Jezusa Chrystusa w Kazaniu na Górze. Kto może niech sięgnie po Biblię i przeczyta Kazanie na Górze. Zaraz. Niecały rok minął od opublikowania encykliki Lumen Fidei. Rozpalanie Światła Wiary, jest więc jak najbardziej na czasie.

Światło serca z reguły zapala się w domu rodzinnym, choć oczywiście są niezliczone przykłady rozpalenia światła serca poza rodziną, a nawet wbrew atmosferze w rodzinie panującej. O ile wrogi Bogu i człowiekowi państwowy system szkolno-wychowawczy nie postawi zapalonego świała pod korcem, ale znajdzie się ono na świeczniku, aby świeciło wszystkim, będzie świecić - zgodnie ze słowami Chrystusa, - „wasze światło przed ludźmi”. Dodać trzeba, że na osobach obdarowanych zarówno urodą fizyczną jak i szczególnymi talentami, Pan Bóg położył swój palec z jeszcze większym naciskiem niż na pozostałej mniej uprzywilejowanej reszcie. Mocny nacisk Miłości Bożej spowodował, że w rodzinie Państwa Sokołowskich z Gorzowa Wielkopolskiego zajaśniało światło, które, w moim przekonaniu, trzeba postawić na świeczniku, aby świeciło wszystkim, było światłem świata.

Państwo Beata i Kazimierz Sokołowscy z córką Marysią (17 lat) i synem Antosiem (12 lat) pod ślężańskim krzyżem z napisem Ave Crux Spes Unica.
Państwo Beata i Kazimierz Sokołowscy z córką Marysią (17 lat) i synem Antosiem (12 lat)
pod ślężańskim krzyżem z napisem Ave Crux Spes Unica
.

"Scientia Crucis (nauka Krzyża) zdobyta być może tylko wtedy, gdy się samemu do głębi doświadczy krzyża. Od początku byłam o tym przeświadczona i powiedziałam z całego serca: Ave, Crux, spes unica! (Bądź pozdrowiony, Krzyżu, jedyna nadziejo!)"  Edyta Stein, list pisany w Echt, Holandia, w grudniu 1941 roku poprzedzającego rok męczeństwa w Auschwitz.

W oryginale: „Eine scientia crucis (Kreuzeswissenschaft) kann man nur gewinnen, wenn man das Kreuz gründlich zu spüren bekommt. Davon war ich vom ersten Augenblick an überzeugt und habe von Herzen: Ave, Crux, spes unica! (Sei gegrüßt, Kreuz, unsere einzige Hoffnung) gesagt"

(c.d. na następnej stronie)