Home

Mt Sleza
Silesian Sleza Mountain

Góra Ślęża
Śląska Góra Ślęża


Grupa Ślęży - fragment starej mapy  i mapa turystyczna

Źródło Anna Dzika Przyroda Góra Ślęża  Śląsk Polski

Ślęża, Maryjna Góra Pokoju; Sleza, The Marian Mountain of Peace; Sleza, La Montagna Mariana della Pace; Sleza, Mariánská Hora Míru; Sleza, Die Marian Berg des Friedens; Слезa, Марийная Гора Мира

Stations of the Cross; Droga Krzyżowa;   Křížová cesta; Kreuzweg;
Przełęcz Tąpadła
Szczyt Ślęży

Rzymskokatolicki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Sobótka i okolice

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Marsz dziewic
na Górę Ślężę

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Dziewiczy Wrocław

Virginal Wroclaw, Poland

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 

Idź do
str.: 11  str.: 13
gora-sleza-mountain.com

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ
Strona: 12, idź do strony
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,   13

dr Zbigniew Hałat, fotografia artystyczna
Felietony w Radio Maryja ilustrowane od roku 2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Felieton w Radio Maryja,  6. czerwca, 2014 (zakończenie)

J.E. ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski udziela błogosławieństwa młodej katoliczce Marysi Sokołowskiej, lat 17, jak każdej innej nastolatce
J.E. ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski udziela błogosławieństwa młodej katoliczce Marysi Sokołowskiej, lat 17, jak każdej innej nastolatce.

- Marysia Sokołowska otrzymuje pasterskie błogosławieństwo, którego udzielają jej J.E. ks. arcybiskup Józef Kupny – Metropolita Wrocławski i ks. biskup emeritus Józef Pazdur. Kogóż więcej jak młodych katolików w Marysi i Antosiu Sokołowskich mogli widzieć nasi biskupi?

Jeśli ktoś ma wątpliwości kto i co jest celem ataku ideologii gender, niech zapozna się z treścią tego felietonu jeszcze raz.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew HalatMarcelina, lat 17, królowa piękności wolontariatu świata, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5. grudnia 2015, Wrocław. Marcelina, age 17, beauty queen of world volunteerism, International Volunteer Day 2015, December 5, Wroclaw, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat

Marcelina, lat 17, królowa piękności wolontariatu świata, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5. grudnia 2015, Wrocław. Marcelina, age 17, beauty queen of world volunteerism, International Volunteer Day 2015, December 5, Wroclaw, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat


Virgin boys and men, never ask where to find a girl or woman worth fighting for. Just join a volunteer team. Like the one of Marcelina. Chłopcy i mężczyźni, którzy zachowaliście dziewictwo, nie pytajcie, gdzie można znaleźć dziewczynę czy kobietę, wartą tego, aby o nią walczyć. Po prostu dołączcie się do grupy wolontariatu. Takiej jak Marceliny.

Chłopcy i mężczyźni, którzy zachowaliście dziewictwo, nie pytajcie, gdzie można znaleźć dziewczynę czy kobietę, wartą tego, aby o nią walczyć. Po prostu dołączcie do grupy wolontariatu. Takiej jak Marceliny. Virgin boys and men, never ask where to find a girl or woman worth fighting for. Just join a volunteer team. Like the one of Marcelina. Marcelina na youtube.

WROCLAW, POLAND WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL